Studium


Jak u nás probíhá výuka

 • samotný rozvrh studia připravený na míru, jak jednotlivým studentům, tak celému týmu/skupině/třídě

 • výuka společně ve škole, v terénu, na výjezdu, online, samostudiem, jakkoliv si jen budou umět studenti i jejich průvodci/učitelé/lektoři představit a co nám všem bude vyhovovat

 • výuka ve smysluplných blocích

 • hodně praxe

 • učení jen pokud bude dávat smysl, tak aby ani studenti ani jejich průvodci/učitelé/lektoři neměli pocit, že ztrácí čas…

 • výjezdy na školní chalupu Artur ve Velké Úpě v Krkonoších

 • za poznáváním nejen po České republice, ale klidně i do zahraničí

Z výše uvedeného vyplývá, že ….běžný den na našem "peďáčku" v podstatě nejde popsat 🙂


Profil absolventa

Tento obor je vhodný pro všechny, kteří:

 • chtějí pracovat s lidmi různých věkových kategorií (nemusí se nutně jednat pouze o děti)
 • aktivně sportují, tvoří a jednou by ve svém oboru rádi zůstali lektorovat, trénovat apod.
 • chystají se na vysokou školu s pedagogickým, psychologickým či sportovně/volnočasovým zaměřením

Během celého studia směřujeme k tomu, aby z naší školy vycházeli svobodní a zodpovědní lidé, kteří umí vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých. Lidé, kteří umí přijímat a poskytovat zpětnou vazbu, učí se z chyb a jsou schopni efektivně pracovat v týmu.

Důležité je pro nás i to, aby měli naši absolventi všeobecný přehled a uměli propojovat poznatky z různých oborů.

Usilujeme o to, aby byli absolventi plně připraveni nastoupit jako:

 • učitelé v mateřských školách nebo jiných zařízeních pro děti předškolního věku

 • jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech

 • jako asistenti pedagoga na ZŠ nebo SŠ

 • nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních

 • nebo jako lektoři/trenéři v neškolských zařízeních - sociálních, zdravotnických, zájmových (např. sportovních) kroužcích

 • případně byli schopni přijímat studijní výzvy a byli připraveni dostat se na vysokou školu (pravděpodobně pedagogického, psychologického nebo sportovně/volnočasového oboru) podle svého výběru


Ceník

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Zkrácené 2 leté dálkové studium s maturitou

přestup do 3.ročníku

40 tis./rok

Kompletní 4 leté dálkové studium s maturitou

v alternativní denní péči (pokud oficiálně nenastoupíte do žádné práce, stále máte statut studenta jako v denní formě) 

45 tis./rok

Je možné žádat o stipendium

Školné zahrnuje:

 • výuku a využití areálu školy da Vinci - knihovny, tělocvičny, plaveckého bazénu

 • veškeré učební pomůcky

Školné nezahrnuje:

 • obědy v rámci pobytu ve škole při denní výuce

 • výjezdy mimo areál školy da Vinci (případné ubytování, stravování, dopravu apod.)