Náš tým

Jitka Rudolfová - zřizovatelka školy, zástupkyně ředitele pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, pedagog ekonomického vzdělávání, finanční gramotnosti a matematiky

Vystudovala VŠE v Praze. Absolvovala řadu vzdělávacích seminářů různých alternativních pedagogických směrů (např. Respektovat a být respektován, Intuitivní pedagogika – studium v Čechách i ve Švédsku). Pedagogické vzdělání si doplnila absolvováním programu CŽV na fakultě financí a účetnictví VŠE, kde získala kvalifikaci učitel ekonomických předmětů pro střední a vyšší odborné školy, Je absolventkou vzdělávání pro výchovné poradce na filozofické fakultě UK Praha. Zaměřuje se na rozvoj alternativní pedagogiky, specificky na oblasti rozvoje osobnosti a sociálních dovedností. Má dlouholeté zkušenosti s realizací teambuildingových aktivit od malých týmů až po velké skupiny různého věku.  

Magdalena Brončková - třídní učitelka, pedagog didakticko-pedagogických činností, estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví

Vystudovala střední pedagogickou školu a učitelství pro 1. stupeň ZŠ, celý profesní život se zabývá rozvojem kreativity, spolupráce a komunikace u dětí i dospělých. Absolventka mnoha kurzů tvořivé pedagogiky, kritického myšlení. Rovněž absolventka Metodického kurzu zážitkové pedagogiky s Prázdninovou školou Lipnice. Dlouhodobě se věnuje přípravě teambuildingových programů pro děti i dospělé. Její hlavní pracovní náplní bude garance výuky pedagogicko-psychologického vzdělávání, didakticko-pedagogických činností, estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví.

Anna Vlčková - COO naší pedagogické školy :-), veškerá administrativa a chod školy, literární a gramatická koučka

Po studiu na Škole managementu a služeb, kde studovala obor Vedení a řízení malých podnikatelských firem, navštěvovala intenzivní kurz francouzského jazyka na jazykové škole. Posléze studovala na PedF UK učitelství pro 2.stupeň a střední školy v kombinaci Český jazyk a literatura a Francouzský jazyk. Přestože se rozhodla ze studia odejít a věnovat se modelingové dráze, láska k českému jazyku a literatuře ji neopustila. Po mateřské dovolené pracovala jako asistent pedagoga na ZŠ Radotín v programu Začít spolu. Anička pracuje v da Vinci v podstatě téměř od založení školy a na střední pedagogické škole má na starosti veškerou administrativu.