Přijímací řízení


Předškolní a mimoškolní pedagogika


Přijímání do 1. ročníku 4 letého studia s maturitou (pro absolventy ZŠ, bez maturity) na školní rok 2024/2025 má obvykle dvě části:


- písemná část - zkouška z českého jazyka a matematiky

- ověření kompetencí - ověření studijních předpokladů, kompetencí a motivace ke studiu formou dotazníku a ústního pohovoru


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 obor předškolní a mimoškolní pedagogika naleznete zde. Přihlášky přijímáme do 20. 2. 2024.


Přijímání do zkrácené dvouleté dálkové formy s maturitou pro studenty, kteří již mají maturitu probíhá formou přestupu do 3.ročníku, kdy jsou jim na základě předloženého závěrečného a maturitního vysvědčení uznány všechny předměty shodné se školním vzdělávacím programem.


Přestup do vyšších ročníků je možný.


Dny otevřených dveří


Pokud se zajímáte o přijetí, přijďte se podívat na dny otevřených dveří. Vaše další otázky rádi zodpovíme.

Aktuální dny otevřených dveří:

13. 2. 2024 - 13:15 - 17:00