O nás 


Pedagogika v SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci 

Obor

Dálkový obor Předškolní a mimoškolní pedagogika jsme otevřeli od školního roku 2021/2022. Do tohoto oboru jsme z kapacitních důvodů mohli přijmout pouze 3 studenty, kteří již úspěšně odmaturovali. Od školního roku 2023/2024 nabízíme možnost získat pedagogické vzdělání v inspirativním prostředí naší školy novým dvaceti studentům. Studenty můžeme přijmout jak do zkrácené dvouleté verze studia - to platí v případě, že již mají maturitu z jiné školy nebo do kompletního čtyřletého studia - platí pro absolventy základních škol. Těm se chystáme věnovat netradiční flexibilní formou denní péče (přestože se jedná o dálkový obor).

Poskytujeme:

  • svobodné

  • sebeřízené

  • pedagogické

  • středoškolské

vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní a měkké dovednosti a spolupráci. Výukovou skupinu tvoří maximálně 20 studentů.


Svobodné sebeřízené vzdělávání


  • vychází z toho, že "učení se" je přirozený celoživotní proces, který probíhá v každém okamžiku našeho života a z toho, že lidé následují své vlastní zájmy

  • student má u nás naprostou svobodu učit se co chce, kdy chce a jakým způsobem chce

  • může zahrnovat organizované hodiny/lekce, pokud si je studenti svobodně zvolí

  • umožňuje studentům pracovat na svém sebepoznání a následném osobním rozvoji a to především vlastním způsobem a tempem


Svobodné sebeřízené vzdělávání a vnitřní motivace

Podstatou svobodného sebeřízeného vzdělávání je vnitřní motivace bez donucení a kontroly druhými lidmi. Sebeřízené vzdělávání je pro každého člověka specifické/unikátní, protože každý jsme jiný, máme jiné zájmy a talenty, což se navíc může měnit i během života. Vnitřní motivace nicméně neznamená, že děláme jen to, co nás baví. S vnitřní motivací můžeme provádět činnosti i tehdy, když jsou složité, intelektuálně či fyzicky náročné nebo se nám do nich nechce. Rozhodující je, jestli nám dávají smysl.


Hodnocení

Na vysvědčení ani při průběžném hodnocení předmětů nepoužíváme známky, ale výhradně slovní hodnocení. Klademe velký důraz na individuální rozvoj a potřeby, nepodporujeme vzájemné porovnávání studentů.

Při shrnutí a hodnocení aktivit využíváme různé formy zpětné vazby. Zpětnou vazbu si poskytujeme všichni navzájem, studenti učitelům i učitelé studentům.